REKLAMA I BIZNES W SŁUŻBIE ŚWIATOPOGLĄDU

Prowadzący biznes, szczególnie na dużą skalę powinni być świadomi, że skoro w swojej działalności opowiadają się za rożnymi ideologiami lub je…